Category: blogs

The biggest problem with habit forming and how can you fix it

मिहीर कॉलेज संपल्यावर बाईकवरून घरी निघाला होता. ट्रॅफिक बराच असल्याने त्याचा वेग अगदी कमी होता. वाटेत बाजूच्या एका दुकानातून एक […]

चांगुलपणाची रुजवण

मिहीर कॉलेज संपल्यावर बाईकवरून घरी निघाला होता. ट्रॅफिक बराच असल्याने त्याचा वेग अगदी कमी होता. वाटेत बाजूच्या एका दुकानातून एक […]

X