Newspaper Articles

Newspaper Articles

400+ ARTICLES & COLUMNS PUBLISHED IN MARATHI NEWSPAPERS & MAGAZINES INCLUDING SAKAL, MAHARASHTRA TIMES

Ongoing series of Marathi Articles I Sakal Daily. 39 Articles published by डॉ. प्राची जावडेकर

न्यू नॉर्मल : भारताची ‘विकास की रेल’न्यू नॉर्मल : सर्वसामान्यांसाठी आरोग्य सुविधा

न्यू नॉर्मल : टेलिमेडिसीन…!

न्यू नॉर्मल : कात टाकणारी रेल्वे !

न्यू नॉर्मल : ‘बंदर विकास’ गाथा

न्यू नॉर्मल : भारतीय रेल्वेचे ‘युनिव्हर्सल नंबर्स’

न्यू नॉर्मल : समुद्री व्यवसायाला बळकटी देणारी बंदरे

X